www.inspirus.cz

Ubytování Zábava Kultura Turistika Sport Informace a doprava Tipy od kámošů ... zde si vyberte hledaný obor
Ubytování - hotely, penziony, priváty, autokempy...
... náš tip v okolí:
Hotel U jelenaaktual: 14.4.2005
Zájezdní hostinec U jelena nabízí ubytování s 55 lůžeky v cenách okolo 300 Kč, restauraci a sál s kapacitou 120 osob a terasu pro 70 osob. Za příznivého počasí probíhá grilování ve stínu vzrostlých kaštanů - doporučujeme.
otvírací doba: Po-Ne
adresa: Javorník 1, Javorník, 1 km od Svitav směr Litomyšl
telefon: 461 542 420, 602 220 719
více na hotel.jelen@quick.cz
Zábava - kluby, bary, diskotéky, herny...
Dům dětí a mládežeaktual: 7.9.2002
Dům dětí a mládeže je místem kulturních akcí a koncertů.
adresa: ul. Pod Věží |mapa
foto
Kultura - kina, divadla, galerie...
Kino Vesmíraktual: 7.9.2002
Kino s kapacitou 256 míst, kde probíhají i představení filmového klubu.
otvírací doba: filmová představení většinou Po-Pá 19.30
adresa: Purkyňova 17, 56802-Svitavy |mapa
více na www.kultura-svitavy.cz/kino.html
foto
Divadlo Trámaktual: 7.9.2002
Divadlo slouží veškerým amatérským aktivitám. Pravidelně zde zkouší divadlo C a žáci Dramatické školičky, která bezprostředně sousedí se sálem. Kapacita sálu je 100 míst.
otvírací doba: dle programu
adresa: Purkyňova 17, 56802-Svitavy |mapa
telefon: 461 535 058
více na www.kultura-svitavy.cz/tram.html
foto
Ottendorferův důmaktual: 10.9.2003
Původně budova veřejné knihovny a čítárny vznikla za podpory svitavského mecenáše Oswalda Ottendorfera. Byla postavena v americkém stylu podle projektu architekta Germano Wanderleye v letech 1891-1892 na místě ottendorferova rodného domku. Knihovna obsahovala 22.000 svazků a byla největší a nejmodernější německou knihovnou na Moravě. V místech původní knihovny a čítárny je dnes bar pro veřejnost a Kongresový sál. Zde probíhají slavnostní události a SKS zde pořádá jazykové kurzy. Původní Koncertní sál se 143 místy stále slouží svému účelu. Pořádají se zde pravidelné koncerty Kruhu vážné hudby, nejrůznější přednášky a besedy. V prostorách věže je ubytovací prostor pro veřejnost a umělce vystupující ve Svitavách.
otvírací doba: podle akcí
adresa: náměstí Míru 1, 56802-Svitavy |mapa
telefon: 461 535 173
více na www.kultura-svitavy.cz.. nebo na e-mail: hana.svandova@kultura-svitavy.cz
klikni a zvětš
Bílý důmaktual: 10.9.2003
Zařízení Střediska kulturních služeb Svitavy s víceúčelovým kulturním sálem s kapacitou na sezení: 499 míst, k stání: 800 míst. V tomto sále se pořádají pravidelné divadelní abonentní cykly. Probíhají zde taneční kurzy pro začátečníky i pokročilé. Žáci a studenti zde navštěvují školní pořady. Sál se využívá pro plesy, velká setkání, koncerty a výstavy. V sále zkouší svitavský taneční klub Ellis.
otvírací doba: podle akcí
adresa: T. G. Masaryka 26, 56802-Svitavy |mapa
telefon: 461 535 220
více na www.kultura-svitavy.cz/bd.html.. nebo na e-mail: hana.svandova@kultura-svitavy.cz
foto
Turistika - hrady, zámky, muzea, kostely, turistické zajímavosti...
Městské muzeum a galerieaktual: 7.9.2002
Svitavské muzeum přináší expozici starých praček a prací techniky, ve výstavních síních si návštěvníci mohou prohlédnout 40 svitavských střeleckých terčů, je zde také expozice starých pohlednic a fotografií, jež tvoří komplexní průřez dějinami města a jeho urbanistického vývoje. Samostatná expozice je také věnována svitavskému rodáku Oskaru Schindlerovi, který zachránil během holocaustu 1200 lidských životů. V galerii jsou pravidelně obměňované výstavy obrazů, soch, keramiky atd. V budově muzea je také Okresní knihovna s přístupem na internet.
otvírací doba: Út-Pá 9.00-17.00, So 9.00-13.00, Ne 13.00-17.00
adresa: Máchova alej 1, 56802-Svitavy |mapa
telefon: 461 532 704
více na www.muzeum.svitavy.cz.. nebo na e-mail: muzeum@booksy.c
foto
Kostel Navštívení Panny Marieaktual: 7.9.2002
Původně románský kostel vznikl kolem roku 1250. Roku 1421 se stal klášterním kostelem řádu Premonstrátů a byl spojen podzemní chodbou se špitálem. Kostel byl goticky upravován a po požáru města v letech 1781-1804 byl stavitelem Matějem Rosou barokně přestavěn. Hlavní obraz nad oltářem je od Huberta Maurera z roku 1795. Mistrovské varhany vyrobil v roce 1798 Johann Staudinger. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1993-1994.
otvírací doba: mše svaté: Ne 9.30
adresa: nám. Míru, v centru města |mapa
klikni a zvětš
Kostel sv. Josefaaktual: 7.9.2002
Trojlodní kostel sv. Josefa byl založen v roce 1894 a vystavěn v pseudorománském slohu podle projektu Josefa Schmalzhoffera z Vídně. Vnitřní malby jsou od Erwina Bubenika z Lince. Hlavní oltář, čtyři postranní oltáře a kazatelna jsou od Ferdinanda Stufflessera z Tyrol. Oltářní mramorový stůl je dílem J. Tomaly z Brna. Ke kostelu patřil klášter redemptoristů v němž je dnes lůžkové oddělení nemocnice.
otvírací doba: mše svaté: So 18.00, Ne 7.30
adresa: ul. U Stadionu |mapa
klikni a zvětš
Kostel sv. Jiljíaktual: 7.9.2002
Kostel sv. Jiljí je nejstarší dochovanou stavbou ve Svitavách, byl založen premonstráty kolem roku 1167 a vystavěn v románském slohu. V letech 1679-1683 byl přestavěn do nynější ranně barokní podoby. Dnešní podoba kostelní věže je z přelomu 16. a 17. stol. Vnitřní zařízení kostela je barokní z 17. a 18. stol. Na hlavním oltáři z roku 1684 je obraz Svatý Jiljí před loveckou družinou, namalovaný roku 1742 svitavským malířem Ludvíkem Geisslerem. Cenný je deskový obraz Madonny s Ježíškem z období kolem roku 1520. V 90. letech 20. století proběhla rekonstrukce kostela.
adresa: ul. Hřbitovní |mapa
klikni a zvětš
Svitavská podloubíaktual: 7.9.2002
Svitavy mají po obou stranách podlouhlého náměstí Míru jedny z nejdelších podloubí, kde se můžete schovat před nepřízní počasí i navštívit množství obchůdků, restaurací a dalších podniků.
adresa: nám. Míru |mapa
klikni a zvětš
Kašna se sochouaktual: 7.9.2002
Kašna z roku 1783 se sochou a pryštící vodou.
adresa: nám. Míru |mapa
klikni a zvětš
Fontána Životaaktual: 7.9.2002
Fontána Života s kovaným vodotryskem a spirálovitě odtékající vodou
adresa: nám. Míru, v dolní části |mapa
klikni a zvětš
Socha Mateřské láskyaktual: 7.9.2002
Sochu Mateřské lásky nechal zhotovit roku 1893 Oswald Ottendorfer na památku své matky Kathariny. Dílo navržené prof. Donndorfem ze Stuttgartu bylo ulité z bronzu G. Pelargem v témže městě a na světě je pouze ve třech exemplářích. Podstavec je ze švédského granitu. Socha stávající v blízkosti Ottendorferovy knihovny byla při budování silničního tahu městem přesunuta do parku J. Palacha.
adresa: park J. Palacha |mapa
klikni a zvětš
Památník osvobozeníaktual: 7.9.2002
Památníku osvobození dominuje socha Osvobození od Josefa Kadlece z roku 1948.
adresa: T. G. Masaryka |mapa
klikni a zvětš
Mariánský sloupaktual: 7.9.2002
Barokní Mariánský sloup vznikl po morových epidemiích v 16. a 17.století, byl dokončen roku 1703 a zasvěcena Panně Marii. Sochu Panny Marie na hlavním sloupu obklopují sochy sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Karela Boromejskéh a sv. Floriána. Dole v jeskyni je socha sv. Rozálie.
adresa: nám. Míru, v centru města |mapa
klikni a zvětš
Pamětní deska Oskara Schindleraaktual: 7.9.2002
Žulový pomník s pamětní deskou na okraji parku naproti rodnému domu Oskara Schindlera (1908-1974) připomíná záchranu 1200 lidských životů tímto svitavským rodákem. V roce 1944 přemístil svou továrnu, kde zaměstnával židovské dělníky z koncentračního tábora Plaszow pod fingovanými profesemi, z Polska do Brněnce u Svitav, čímž většině z nich zachránil život.
adresa: ul. Poličská |mapa
klikni a zvětš
Pamětní deska Valentina Oswalda Ottendorferaaktual: 7.9.2002
Pamětní deska svitavského mecenáše Oswalda Ottendorfera (1826 - 1900), z jehož darů město postavilo nemocnici, sirotčinec, chudobinec a veřejnou knihovnu.
adresa: Máchova alej, na fasádě Ottendorferova domu |mapa
klikni a zvětš
Dům U Mouřenínaaktual: 7.9.2002
Dům U mouřenína patří k nejvýznamnějším svitavským domům, původní právovárečný dům s kamennými základy, klenutým sklepením a dřevěnou nadstavbou vyhořel roku 1590 při požáru města a byl vystavěn z kamene. Bydleli v něm někteří svitavští purkmistři, později se stal zájezdním hostincem a v roce 1776 jej navštívil císař Josef II. Jako zájezdní hostinec sloužil až do roku 1927. Dnes je zde informační centrum.
adresa: nám. Míru |mapa
klikni a zvětš
Langerova vilaaktual: 7.9.2002
Bohatě zdobená pseudoklasicistní vila postavená Juliem Langrem v roce 1892. Roku 1942 vilu koupilo město a zřídilo zde městský úřad, který je tu dodnes.
adresa: ul. T.G. Masarika |mapa
klikni a zvětš
Městské opevnění - baštaaktual: 7.9.2002
Z původního městského opevnění se zachovalo pouze část hradby s baštou. Město, původně chráněné pouze násepem z kamení a hlíny a vodním příkopem, bylo po roce 1389 z příkatu vrchnosti obemknuto hradbami se třemi branami z nichž poslední byla zbourána roku 1823.
adresa: ul. Hradební |mapa
klikni a zvětš
Park J. Palachaaktual: 7.9.2002
Nově rekonstruovaný malebný park nedaleko centra města s jezírkem přemostěným lávkou a stylizovaným kopcem s umělou skalkou. V parku je mnoho laviček k posezení, Pamětní deska Oskara Schindlera, Socha Mateřské lásky a litinová pítka k osvěžení vodou.
otvírací doba: nonstop
adresa: ul. Poličská |mapa
klikni a zvětš
Sport - sportovní zařízení, koupaliště, bazény, sjezdovky, hřiště...
Krytý plavecký bazénaktual: 7.9.2002
Krytý plavecký bazén nabízí příjemné prostředí ke klidnému odpočinku i sportovním aktivitám. Naleznete tu bazén 25m s šesti drahami a hloubkou 1,4m-1,7m, dětský bazén 9x6m s hloupkou 0,6m-0,8m, FitJohCentrum a bufet s občerstvením. Před bazénem je velké parkoviště a všechny prostory bazénu jsou bezbariérové.
adresa: Riegrova 9, 56802-Svitavy |mapa
telefon: 461 533 888, 603 502 300
více na sweb.cz/vodaasport/frver/index.htm
foto
Koupalištěaktual: 7.9.2002
Venkovní areál koupaliště nabízí skluzavku, velký bazén 50 m, dětský bazén 25 m, dětské brouzdaliště, sprchy s teplou vodou, 2 kurty pro plážový volejbal, drobné dětské atrakce, občerstvení v bufetu.
otvírací doba: dle počasí červen-srpen Po-Ne 9.00-20.00
adresa: Riegrova 5, 56802-Svitavy |mapa
telefon: 461 533 655, 603 246 345
více na sweb.cz/vodaasport/koupaliste.htm
foto
Sportovní hala Na Střelniciaktual: 7.9.2002
Víceúčelová sportovní hala s hrací plochou 46x25m a výškou 14,2m-14,75m byla otevřena 25.srpna 2001. Kapacita haly je 420 sedících a cca 400 stojících diváků. V hale lze provozovat házenou, košíkovou, odbíjenou, gymnastiku, aerobik, judo, zápas, kulturistiku, silový trojboj, tenis, stolní tenis, floorball, korfball, nohejbal, sálovou kopanou, badmington a jiné sporty. Je zde také horolezecká stěna, sauna, fitness centrum - posilovna.
otvírací doba: Po-Ne školy 8.00-17.00, veřejnost 17.00-22.00, vždy po dohodě s provozovatelem.
adresa: Pražská 2, 56802-Svitavy |mapa
telefon: 461 530 266
více na sweb.cz/halanastrelnici/shala.htm
foto
Informace a doprava - infocentra, internetové kavárny, odkazy...
Informační centrum města Svitavyaktual: 7.9.2002
otvírací doba: Po-Pá 8.00-17.00, So 9.00-12.00
adresa: nám. Míru 48, 56802-Svitavy |mapa
telefon: 461 534 300
více na info@svitavy.cz
foto
www.svitavy.cz
Internetové stránky města Svitavy.
více na www.svitavy.cz
Akce a tipy KAM zajít - vaše tipy kam zajít v tomto městě (obci) ...
Popis u podniků: Nabízíme Vám:
= údaje získané osobní návštěvou
= údaje přidané formulářem
= údaje z www stránky podniku
= ostatní údaje
Internetové stránky
Barevné vizitky
Přidat vlastní podnik
Přidat vlastní tip
... nenašli jste u nás, zkuste to jinde:
hledat: na

© KAMzajit.cz